ما می دانیم، علاوه بر کیفیت PCB، از مهمترین عوامل، کوتاه ترین زمان ممکن است، که برای کارهای تحقیق و توسعه مهندسان بسیار مهم است، به خصوص در مرحله تولید نمونه اولیه. ما در سه شیفت کار می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که PCB های شما بر روی میزکار شما قرار می گیرند و تلاش ما برای کوتاه کردن این زمان همچنان ادامه دارد.