به غیر از کیفیت، ما تقریبا می توانیم هر سازنده دیگر را در قیمت ها شکست دهیم، که برای کار شما اهمیت دارد، زیرا شما ممکن است به ده ها یا صدها PCB نیاز داشته باشید تا تحقیق و طراحی خود را نهایی کنید. بدین منظور ما تولیدات کم حجم و خدمات نمونه سازی PCB را برای مشتریان مان قرار داده ایم تا هزینه های تحقیق و توسعه آنها به طور چشم گیری کاهش یابد.