برد های هسته فلز

برد های هسته فلز در سال های اخیر، صنعت LED به سرعت در حال توسعه است، اما مشکل انتقال حرارت در توسعه  LED، به خصوص LED های با قدرت بالا در زمینه نورپردازی کمی پیچیده است. استفاده از بستر فلزی با بیشتر..

برد های Rigid -Flex

برد های Rigid -Flex Rigid-Flex  برد هایی هستند که از ترکیب تکنولوژی های انعطاف پذیر و سخت  درکنار هم استفاده می کنند.  بیشتر بردهای Rigid-Flex  شامل چند لایه از زیر شاخه های انعطاف پذیر متصل به یک یا چند صفحه سفت و بیشتر..

بردهای آلومینیومی

معرفی کلی بردهای آلومینیومی در میان تمام هسته های فلزی برای   PCB آلومینیوم رایج ترین آنهاست ، بهترین متریال برای هسته ی بردهای PCB آلومینیوم با استاندارد FR4 است. آلومینیوم یک رسانای حرارتی بسیار قوی میباشد که استفاده از آن بیشتر..

پوشش های نهایی در فرایند تولید برد مدار چاپی PCB Copper Trace Finish

پوشش نهایی برد مدار چاپی (PCB) برد مدار چاپی (PCB) دارای یک پوشش نهایی مس روی سطح شان هستند. اگر مس بدون پوشش و محافظ باشد، با هوا اکسید شده و در نتیجه برد مدار چاپی (PCB) غیر قابل استفاده بیشتر..

چاپ برد و نکات پیرامون آن

در چاپ برد مدار چاپی از یک لایه ورقه ی  اصلی و مسیرهای هادی ارتباط دهنده المان ها استفاده می شود،  که ورقه به منظور نگهداری فیزیکی المان ها مورد استفاده قرار میگیرد. ساختار یک برد دو لایه در شکل بیشتر..

فرایند های معمول در تولید برد های مدارچاپی (PCB)

فرایند های معمول در تولید برد های مدارچاپی (PCB) اغلب فرآیند ها امروزه با یکی از دو روش زیر صورت میگیرد. روش مرحله به مرحله، روش فلز محافظ (METAL-RESIST-TECHNIQUE) روش پوشش سطحی (TENTING TECHNIQUE) بیش از 95% بردهای مدار چاپی بیشتر..