چاپ برد و نکات پیرامون آن

در چاپ برد مدار چاپی از یک لایه ورقه ی  اصلی و مسیرهای هادی ارتباط دهنده المان ها استفاده می شود،  که ورقه به منظور نگهداری فیزیکی المان ها مورد استفاده قرار میگیرد. ساختار یک برد دو لایه در شکل بیشتر..

تاریخچه مدار چاپی (PCB)

امروزه بردهای مدار چاپی (PCB) آنقدر به طور گسترده بکار گرفته می شوند که هر گونه ساخت و مونتاژ تجهیزات برقی و الکترونیکی بدون آن ها تقریبا غیر ممکن و غیر قابل تصور است اما تاریخ توسعه و تکامل بردهای بیشتر..